Dagsarkiv: oktober 3, 2008

”Herre, min Gud,
måste människor alltid
liksom havet
pendla mellan ebb och flod?”

Dom Helder Camara, ur diktsamlingen Tusen skäl att leva.